นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม