ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน ภาษาฟิลิ