วาระนัดหมายงาน นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2565