ภาพข่าวกิจกรรม

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชนในจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธาตุพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชนในจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้เข้าสักการะ พระธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สพม.นครพนม ตรวจรับมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สพม.นครพนม

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะทำงาน ร่วมตรวจรับมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สพม.นครพนม จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งการรับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สพม.นครพนม

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพม.นครพนม และ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพม.นครพนม และ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดนครพนม โดยมีนายพิชัย วาจนสุนทร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครพนม และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมสวนพฤกษ์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมอุดมมงคล ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผอ.สพม.นครพนม ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี เพื่อสบทบทุน สร้างพระมหาเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม วัดโฆสมังคลาราม บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ๒๕๖๔ ให้แก่ นางอังคณา เมตุลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ และ นายสิทธิชัย ยางธิสาร ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนปลาปากวิทยา เป็นครูผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ผลงานประจักษ์ชัด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมวิวโขง(ชั้น๒) โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง