ภาพข่าวกิจกรรม

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ ผอ.สพม.สระแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.นครพนม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒