ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม