ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ผ่านลิ้งค์ https://shorturl.at/egkJX ภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้