ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมารตการ 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม