การประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจร ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจร ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 15 ข้อ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย