ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และเข้ารับการประเมินผลผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค(2)