การประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมสัมพันธไมตรีและก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่าง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม