ร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอนาคตภาพการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม