ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงเสียชีวิต