สพม.นครพนม ตรวจรับมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สพม.นครพนม

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะทำงาน ร่วมตรวจรับมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สพม.นครพนม จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งการรับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สพม.นครพนม