กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ายการครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)ผู้บริหารสถานศึกษาหมายเหตุ
1ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 
2รับสมัคร5 – 11 เมษายน 25675 – 11 เมษายน 2567ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 เมษายน 2567ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 
4ประเมินประวัติและผลงาน24 – 29 เมษายน 2567 – 
5สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข (ครูผู้ช่วย)4 พฤษภาคม 2567 – 
6สอบสัมภาษณ์ (ครูผู้ช่วย)5 พฤษภาคม 2567 – 
7สอบข้อเขียน ภาค ก (ผู้บริหารสถานศึกษา) –27 เมษายน 2567 
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ –ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 
 เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค   
9ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข – ค –2 – 4 พฤษภาคม 2567 
10ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค –7 – 9 พฤษภาคม 2567 
11สัมภาษณ์ (ผู้บริหารสถานศึกษา) –11 พฤษภาคม 2567 
12ประกาศผลการคัดเลือกภายใน 7 พฤษภาคม 2567ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 
13รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2567วันที่ 14 พฤษภาคม 2567