ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ แบบ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม