แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19