นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม “เติม คนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา