การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรอง คุณภาพสื่อ เข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรอง คุณภาพสื่อ เข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล Obec Content Center ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกันเกรา