นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม