นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕