วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (สถานีแก้หนี้ สพม.นครพนม)

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (สถานีแก้หนี้ สพม.นครพนม) พร้อมด้วย คณะกรรมการ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม