วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการส่งผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”