วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสว่างสุวรรณรา และ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม