วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมให้การตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล (คทช.)ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม