วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา “เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” พร้อมด้วย นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายฉัตรณรงค์วงค์พนารัตน์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรในสังกัด โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ที่มีต่อประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม