ออกตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษานครพนม ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม