กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยมีทีมงานจากโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล, โรงเรียนธาตุพนม, โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม, โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา, โรงเรียนพะทายพิทยาคม เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม