การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิการ เบื้องต้น และการจัดทำแผนการจัดการศึกษานักเรียน ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม