การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA ) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม