การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (๒) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)