การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร METAVERSE โลกใบใหม่จักรวาลนฤมิตร ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปลาปากวิทยา เพื่อสนองนโยบาย Active Learning ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน