เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙