ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสินธ์ สิงห์ศรี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม