การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ นางสาวบุญยวีร์ ปาข้างฮุง นายทวีศักดิ์ สุธรรม รอง ผอ.โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”