ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายรัตนชัย ฝาระมี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยอุปถัมภ์ และนายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม