การนำร่องฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ (เข็ม ๓,๔,๕) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มแพร่ระบาดอีกครั้ง