ร่วมต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมอบกระเช้าแสดงความยินดี