การรับสมัครคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปี ๒๕๖๖