เพ็ญธิภา พระเสนา

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565