ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือนเมษายน)

ประชาสัมพันธ์การอบรมคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.นครพนม

การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ผ่านลิ้งค์ https://shorturl.at/egkJX ภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้

การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 519

แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 515