ตารางนัด รองภคิน ลดาดกจิรานนท์

วาระนัดหมายงาน นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2565