ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖)