ประชุมการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุง และยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุง และยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม