ร่วมงานบุญครบรอบ วันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่เรียนดี กีฬาเด่น

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร และนางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานบุญครบรอบ วันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่เรียนดี กีฬาเด่น และยากจน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ได้เล่าเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนการศึกษา เติมเต็มความมุ่งหวังในชีวิตเติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม