จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ ๒ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความสมัครสมานสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม