ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมมาธิการแรงงาน วุฒิสภา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ บ้านพักรับรองริมโขง ทิวเขาบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม