ประธานการประชุมชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อชี้แจงนโยบายและเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม