ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566