พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนมเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 (กีฬาบาสเกตบอล)