แจ้งการเปิดระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แจ้งการเปิด-ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ครั้งที่-2

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา-ครั้งที่-2